به سایت ما خوش آمدید.
۰۲۱-۶۶۶۷۷۹۶۱,۰۲۴-۳۳۳۳۸۶۸۵

عایق های حرارتی و برودتی را بهتر بشناسید!!!

عایق های حرارتی و برودتی را بهتر بشناسید!!!

عایق های حرارتی و برودتی را بهتر بشناسید!!!

تاریخچه عایق های حرارتی

از زمانی که بحران انرژی در سطح بین المللی مطرح گردید و کشورهای پیشرفته و مصرف کننده نفت با آن روبرو گردیده اند. بعث سرفه جویی در مصرف انرژی به طور جدی مطرح شده و مطالعات و اقدامات زیادی برای پایین آوردن مصرف انرژی به عمل آمده است. هزینه های بالای سوخت در چند دهه گذشته فعالیتهای وسیعی را در زمینه استفاده موثر از انرژی بر انگرفته است که این مهم خود همزمان با تحولات شگرفی در علوم مهندسی و صنعت ساختمان سازی همراه شده است. از اینرو مصرف

انرژی در دو دهه اخیر را دوران رونق عایق کاری نامیده اند. دانش مصرف عایق های حرارتی به بیش از نیم قرن گذشته بر می گردد تا آنجا که کشورهای صنعتی و اروپایی در این زمیده به نتایج جالب توجهی در ساختمانها دست یافته اند گرانی سوخت و لزوم صرفه جویی در انرژی تفکر استفاده بهینه از آنرا که فروتی علی برای هر کشوری محسوب میشود مهم تر از گذشته جلوه میدهد . لذا در صنعت ساختمان سازی باید یک سازه در مین اقتصادی بودن به گونه ای طراحی شود که مصرف انرژی در آن کاهش یابد در عصر امروز عایق کاری اعم از حرارتی و صوتی جایگاه ویژه ای در صنعت به خود اختصاص داده است و تولید و مصرف عایق را بیش از پیش اجتناب ناپذیر نموده است. با عنایت به سهم بالای مصرف سوخت در ساختمانها انجام اقدامات بهینه سازی ساختمان به هدف کاهش مصرف سوخت و ایجاد شرایط مطلوب در دمای آن و جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی بسیار حائز اهمیت بوده و از این حیث عایق کاری مناسب ساختمان ها در متعادل نگه داشتن دمای آن در فصول مختلف سال یکی از مهمترین مباحث صرفه جویی در مصرف انرژی می باشد.

اندیشه صرفه جویی در مصرف انرژی ساختمان ها ما را به دو جهت هدایت میکند

انتخاب و بهره برداری مناسب از دستگاهها و تجهیزات تاسیسات مکانیکی |

بهینه سازی ساختمانها به منظور کاهش تلفات حرارتی

A B می یکی از اهداف احداث ساختمان ها و به خصوص مسکن کنترل شرایط محیط درون زندگی در ساختمان است که میبایستی از عوامل مختلف جوی ایس بوده و شرایط آن دارای توزیع یکنواخت و قابل کنترل باشد. به عبارت دیگر یک ساختمان می بایستی علاوه بر سایر شرایط در مقابل تبادل حرارتی، نمود گرما و سرما مایون باشد. از نظر حرارتی درجه حرارت مناسب هوای داخل ساختمان بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد میباشد و از نظر سرو صدا نبایستی عنداهای بیشتر از ۴۰ دسی بل برای اتاق نشیمن و ۳۰ دسی بل برای اتاق خواب به داخل ساختمان نفوذ نماید از بهترین عایق های حرارتی و صوتی که خواص کاهش انتقال حرارت و کاهش شدت صوت را با هم دارا باشند می توان های معدنی سنگ و سرباز را نام برد به عنوان مثال اگر یک لایه از مای بسته است به فخامت ۵ سانتی متر و دانسته حداقل ۸۰ کیلوگرم بر متر مکعب درون دیوار به کار برده شود ضریب انتقال حرارت را به شدت کاهش داده و همچنین از نفوذ سر و صدا به میزان قابل محاسبه ای کم کرده و ایجاد آرامش می نماید. بنابر این اضافه نمودن عایق در دیواره های ساختمان اثرات زیادی در جلوگیری از تبادل حرارتی و اتلاف انرژی و

همچنین کاهش نفوذ سر و صدا خواهد داشت. عایق های حرارتی و صوتی ۴ مصرف اصلی دارند مورد اول کنترل جریان گرما در داخل و خارج از ساختمان است. میزان تغییرات درجه حرارت پوشش های خارجی ساختمان در مناطق سرد سیر و مناطق گرمسیر کشور زیاد بوده و در این مناطق به مقدار عایق بیشتری نیاز است. ه مورد مصرف دوم عایق گرم نگه داشتن سند هو ابخار و جلوگیری از تعرف در ساختمان و نگه داشتن دما بالاتر از نقطه

برای مناطق سردسیر می باشد. ه مورد مصرف سوم عایق ایجاد آسایش بیشتر با گرم نگه داشتن دمای متوسط دیوار داخلی در زمستان و سرد نگاه داشتن دمای متوسط در تابستان میباشد. مورد مصرف چهارم عایق جذب مقدار قابل توجهی از ارتعاشات صوتی جلوگیری از انتقال آلودگی صوتی در محل های نزدیک به خط آهن اتوبانها مناطق مسکونی نزدیک به فرودگاه و می باشد
ذخیره انرژی

انرژی بیشتر در کجا مصرف می شود؟
یکی از بزرگترین تصورات غلط مردم درباره مصرف انرژی این است که آنها فکر می کنند جایی که بهار مستقیم انرژی را مصرف میکنند مانند انرژی الکتریکی جهت روشنایی و سایر مصارف ( بیشترین اتلاف انرزی را دارد و این در حالی است که سرمایش و گرمایش بیشترین سهم مصرف انرژی را در ساختمان ها دارند و میتوان گفت به علت نبود عایق کاری صحیح بیشتر از نصف اتلاف انرژی صرف گرمایش و سرمایش ساختمان ها می.شود عایق کاری صحیح موثرترین راه برای کاهش هزینه های انرژی است. با استفاده از تکنیک های بهره وری انرژی به خوبی اثبات شده است که ۷۰ تا ۹۰ درصد از انرژی اتلاف شده در ساختمان را که صرف سرمایش و

گرمایش غلط ساختمان میشود میتوان صرفه جویی نمود. یک سیستم طراحی و اجرای مناسب عایق کاری به سرعت نیاز به انرژی را کاهش داده و باعث کاهش هزینه ها می شود. یک ارزیابی انرژی از عایق کاری خاص می تواند میزان واقعی Ro/dollar (یا هر واحد گرمایی بر هر واحد پولی دیگر) و پتانسیل صرفه جویی در هزینهها را محاسبه کند. این مورد در تامین بار برودتی مورد نیاز در ساختمان ها مقادیر قابل ملاحظه ای خواهد بود.

حفاظت در برابر آتش

مزایای عایق کاری

عایق کاری موجب بهبود حفاظت

در برابر آتش در سیستم

های تاسیسات مکانیکی و

الکتریکی کانالها کابل ها

و سیم کشیهای برق ...

می شود.

بهبود ظاهر

پوشاندن خطوط لوله کشی و سایر سطوح مورد نظر توسط عایقها باعث بهبود ظاهر آنها می شود.

کنترل چگالش

عایق کاری با به تاخیر انداختن چگالش بخارات روی لوله ها | کانالها و چیلرهای سرد و..... موجب کاهش خوردگی میشود برای این امر باید از عایقی با ضخامت مناسب جهت نگه داشتن دمای سطح بالاتر از دمای قطه شبنم هوای محیط استفاده کرد

کنترل آلودگی صوتی |

عایق کاری با جلوگیری از انتقال اصوات خارجی به داخل ساختمان و جذب طنین صداهای داخل ساختمان

حفاظت از محیط زیست -

یق کاری موجب کاهش مصرف

ژی و به تبع آن کاهش مصرف

سبب کاهش آلودگیهای صوتی داخلی و خارجی می شود.

وخت برای تولید این انرژی

عامل بازگشت سرمایه

شود این امر سبب کاهش

شار گازهای آلاینده ای مانند

اکسید کربن و دی اکسید گوگرد

می شود. عایقکاری نقش زیادی در

یک سیستم طراحی و اجرای مناسب کاری باعث بازگشت سریع سرمایه میشود عایق کاری یک سرمایه گذاری با ریسک پائین است زیرا نوعی پس انداز با اندازه بازگشت قابل

حفاظت از محیط زیست دارد
  انواع عایق

عایق های حرارتی گرم و سرد

یکی از مهم ترین پارامترها در انتخاب نوع عایق محدوده دمای کارکرد عایق است برای هر عایق بسته به جنس آن محدوده دمای کاری مشخصی تعریف میشود، بدین معنی که عایق در آن محدوده دمایی بهترین عملکرد را خواهد داشت. برخی عایقها در خارج از محدوده دمای کاری خواص خود را از دست میدهند. مثلا عایق های سلولی پلی اولفینی جز عایقهای ترموپلاستیک (Thermoplastic) محسوب شده به طوری که اگر دما به بیش از محدوده دمای مجاز کاری آنها برسد ناگهان دچار تغییر شکل پلاستیک شدید میشوند. بنابراین قبل از عایق کاری باید شرایط و دمای محیط و سیستمی که قرار است عایق کاری در آن صورت گیرد مشخص شود و با توجه به محدوده دمای کاری عایق مناسب انتخاب شود. عایقها را میتوان از نظر محدوده دمای کاری به سه دسته گرم و سرد و عایقهای دمای بسیار بالا تقسیم بندی نمود

عایق های حرارتی گرم

عایق های گرم بیشتر برای عایق کاری نواحی و تجهیزاتی استفاده میشوند که دمای کاری آنها بیشتر از دمای اتاق است. همچنین این عایق ها به عنوان عایق حرارتی مخصوص ساختمان و عایق کاری دیوارها و سقف ها نیز استفاده میشوند از عایقهای گرم میتوان در عایق کاری خطوط انتقال گرم مانند موتورخانه ها سیستمهای گرمایش و دودکشها استفاده کرد محدوده دمای کاری این نوع عایق ها معمولا بین ۲۵ الی ۸۵۰ درجه سانتی گراد میباشد. انواع رایج عایق های گرم موجود در بازار در جدول روبرو ارائه شده اند

نوع عایق گرم

محدوده دمای کاری (متوسط) C

پشم سنگ

پشم سرباره

پشم شیشه

پشم سرامیک

پرلیت

۶۵۰ - ۲۰

۲۰ به ۴۵۰

1000 ~ Pa

وم شیشه

۷۵ ۴۵۰

ایروژل

۵۰ ۵۰۰

عایق های حرارتی سرد :

عایق های سرد بیشتر برای عایق کاری خطوط سیستمهای تهویه و کانالهای انتقال گاز یا مایعات استفاده می شود. این نوع عایق ها معمولا ضریب نفوذ آب و بخار بسیار پایینی دارند و در نتیجه از چگالش تبرید) بخار جلوگیری می نمایند. این خاصیت آنها برای عایق کاری سردخانه ها یخچالها و خنک سازها بسیار ایده آل جلوه مینماید. محدوده دمای کاری این نوع عایقها به طور متوسط بین ۱۰۰ الی ۱۰۰ درجه سانتی گراد است. در صورتی که دمای محیط یا خط انتقال لوله از محدوده دمای کاری فراتر نرود میتوان از این نوع عایقها در عایق کاری خطوط گرمایش مانند شوفاژ و موتورخانه نیز استفاده کرد. انواع عایق های سرد موجود در بازار میتوان فومهای الاستومری NBR & EPDM) پلی استایرن EPS) / XPS) فوم های پلی اثنان EPE / XPED) فوم پلی یورتان فوم شیشه فنولیک فوم پلی ایزوسیانتورات و ... را نام برد.

عایقهای دمای بسیار بالا (نسوز - Refractory) :

این نوع عایق ها توانایی تحمل دمای بسیار بالایی را دارند و بیشتر در صنایع خاص مانند کورههای ذوب و کورههای عملیات حرارتی و همچنین به عنوان عایق ضد آتش استفاده می شوند. نوع بسیار رایج این نوع عایق در بازار پشم سرامیک است که نوع ۷ آن تا دمای ۱۶۵۰C را نیز تحمل می.کند برخی از انواع خاص عایی های پشم سنگ میتوانند دماهای بسیار بالا را تحمل کرده و در این V

دسته بندی جای گیرند
انتخاب عایق حرارتی مناسب

عایق حرارتی به ماده ای یا ترکیبی از چند ماده گفته می شود که نرخ انتقال حرارت را کاهش دهد. عایق ها به دو دسته کلی تقسیم میشوند فوم های آلی و مواد غیر آلی، قوم های آلی شامل پلی استایرن پلی یورتان پلی اتیلن فنولیک و غیره میباشند از مواد غیر آلی می توان به پشم سنگ پشم سرباره پشم شیشه قوم ،شیشه سیلیکات کلسیم پشم سرامیک ورمیکولیت و پرلیت اشاره کرد. از آنجایی که هدف اصلی عایق کاری کاهش انتقال حرارت است. عایق ها باید خواص مطلوبی در کاهش نرخ انتقال حرارت به طرق هدایت همرفت و تابش داشته باشند. یافتن عایق مناسب با پرسیدن چند سوال ابتدایی آغاز می شود. مثل:

۱ - دمای عملکرد سیستمی که شما میخواهید عایق کنید چیست؟ به طور کلی سیستم هایی که نیاز به عایق دارند به سه دسته دمایی تقسیم می شوند. دامنه دمایی پایین (۷۵ تا ۲۰ درجه سانتی گراد) خنک کننده ها سیستم های آب سرد یا یخ و سیستمهای صنعتی سرد کننده . . دامنه دمایی متوسط ۲۰ تا ۳۵۰ درجه سانتی گراد) خطوط لوله بخار لوله کشی قدرتی یا فرآیندی ، کوره ها دودکشها و ... . دامنه دمایی بالا (۳۵۰ تا ۱۰۰۰ درجه سانتی گراد و بالاتر) دستگاههای تولید برق، توربین ها. کوره ها کوره ذوب آهن سیستمهای هواکش و لوله کشی قدرتی - آیا سیستم خارج ساختمانی ، داخل ساختمانی یا ترکیبی از هر دو می باشد ؟ این به شما کمک خواهد کرد که تعیین کنید آیا سیستم و عایق نیاز به محافظت در برابر هوا جو خورنده، آب و مواد شیمیایی سوء استفاده یا دیگر شرایط را دارد یا خیر. ۳ - آیا دمای محیط ثابت است و یا نوسان خواهد داشت؟ پاسخ دادن به این سوال شما را در انتخاب ضخامت مناسب برای حفاظت در برابر تقطیر، هدر رفتن گرما

گرما گیری یا دیگر مشکلات کنترل دما راهنمایی می کند.

۴- وقتی یک سیستم سرمایشی را عایق می کنید چه چیزهایی را باید مد نظر قرار دهید؟ دلیل اصلی برای عایق بندی سیستم های کم دماء کنترل میعان است وقتی دستگاه یا لوله کشی دردما هایی پایین تر از دمای محیط کار میکنند رطوبت موجود در هوا روی سطح عایق داخل سطح عایق و یا روی سطح سرد اوله تقطیر خواهد شد یا یخ خواهد زد. به همین دلیل ممکن است عایق خیس شده باعث خوردگی شود و یا بی اثر گردد مگر اینکه سیستم با قطر کافی و با بخار زدای مناسب محافظت شده باشد.

کام 1 : محاسبه سطحی که قرار است عایق شود و دمای آن

گام ۲ : محاسبه هزینه اتلاف انرژی سوخت در صورت عدم عایق کاری

گام ۳ : مشخص کردن محدوده دمایت ملاحظات عمر کار

کام ۴ : انتخاب نوع عایق که ملاحظات ۳ را در بر گیر

کام ۵ : محاسبه مقدار و ضخامت ها

عایق

کام ۶ : محاسبه هزینه عایق طرح

سامانه

هایی کاری و

تکری

کام ۷ : مقایسه اقتصادی طرحهای

جهت عایق کاری

نمودار مقابل مراحل انتخاب نوع عایق مناسب را نشان می دهد می بایست پارامترهای تاثیر گذار در عایق کاری قبل از انتخاب نوع عایق شناسایی شده و انتخاب عایق بر اساس آنها انجام شود گام های ۳ و ۴) پارامترهای رایج و تاثیرگذار در انتخاب نوع عایق برای انتخاب بهتر فهرست شده اند. سعی شده است پارامترها به ترتیب اهمیت فهرست شوند ولی درجه اهمیت هر یک از موارد زیر بسته به نظر طراح میتواند متغیر باشد.

خیر

آیا هزینه گام از هزینه گام :

گام ۸: انتخاب ترین طرح عایق کاری

گام ۹: انتخاب تولید کننده با تامین کننده مناسب

النتخاب عایق حرارتی : ٥

کام ۱۰ : انجام عملیات عایق کاری
انتخاب عایق حرارتی مناسب

ضریب نفوذ رطوبت و بخار آب که با واحد perm اندازگیری میشود از دیگر پارامترهای مهمی است که در انتخاب نوع عایق تاثیر مستقیم دارد نفوذ رطوبت به درون ،عایق ضریب انتقال حرارت آن را افزایش می دهد و در موارد شدیدتر عایق خاصیت عایق بودن خود را کاملا از دست می دهد. همچنین رطوبت زیاد و دمای بسیار پایین باعث بروز پدیده چگالش برفک زدن Condensation) می.شود بنابر این در صورتی که دمای فرآیند پایین است یا محیط رطوبت نسبی بالایی دارد و یا اگر قرار است عایق در محیط باز نصب شود، باید دقت شود که عایق در مقابل رطوبت مقاوم باشد و در صورت امکان، پوشش های رطوبتی نیز به فهرست اقلام عایق کاری اضافه شود.

چگالی از جمله عوامل دیگری است که میتواند در انتخاب عایق تاثیر گذار باشد. البته بسیاری از عایق ها، چگالی ثابتی دارند و انتخاب نوع عایق تابع مستقیمی از چگالی ماده عایق نیست ،اما چگالی برخی مواد عایق ، مانند پشم سنگ متغیر است و تولیدکنندگان این نوع عایق ها چگالی های مختلفی را در بازار عرضه میکنند.

از آنجا که چگالی تاثیر مستقیمی بر دیگر پارامترها

از جمله ضریب انتقال حرارت ضریب نفوذ رطوبت

استحکام فشاری دارد میتواند در انتخاب نوع عایق تاثیر گذار باشد. معمولا مواد با چگالی بالاتر

ضریب انتقال حرارت کمتر ضریب نفوذ رطوبت و استحکام بیشتری دارند ضریب انتقال حرارت نیز با

افزایش دما کمتر تغییر میکند در نمودار ،روبرو تغییرات ضریب انتقال حرارت پشم سنگ در چند چگالی

متفاوت در دماهای مختلف نشان داده شده است.

9

ج- حجم عایق کاری شرایط عایق کاری و نصب

حجم عایق کاری و شرایط نصب میتوانند در انتخاب نوع عایق تاثیر مستقیم بگذارند. بسیاری از انواع عایقها برای عایق کاری سطحها و حجمهای بسیار زیاد مناسب نیستند و یا هزینه عایق کاری بسیار گزافی خواهند داشت. همچنین برخی شرایط نصب ایجاب میکند که انواع خاصی از عایقها مورد استفاده قرار گیرند. مثلا عایق کاری شکلهای نامنظم و پیچیده و یا فضای بین دو دیواره که راهی به خارج ندارد و یا دسترسی به آن مشکل است تنها با استفاده از عایقهای تزریقی در محل قابل انجام است.

د ، ه - هزینه و در دسترس بودن

هزینه از مهمترین پارامترهایی است که در انتخاب عایق نقش دارد البته لازم به ذکر است که سرمایه عایق کاری معمولا بیش از یکسال بر میگردد لیکن سرمایه اولیه میتواند برای طراح محدودیت ایجاد کند. در محاسبه هزینه عایق کاری باید هزینه خود ماده عایق عایق کاری نیروی انسانی و متریال مورد نیاز نصب و همچنین هزینههای نگهداری پس از نصب لحاظ شوند در دسترس بودن نیز از دیگر عوامل تاثیر گذار بر انتخاب عایق .است چه بسا ممکن است عایق انتخاب شده اصلا در بازار فعلی موجود نبوده و یا مدت زمانی که تامین کننده میتواند آن را فراهم کند در زمان بندی اتمام پروژه اخلال ایجاد نماید

و - عمر مفید کاری

THERMAL CONDUCTIVITY(Wim K)

عمر مفید کاری میتواند در انتخاب نوع عایق موثر باشد، اگرچه عمر مفید انواع مختلف عایقها تقریبا در یک محدوده است. مقاومت در مقابل ماوراء بنفش در صورتی که عایق کاری در محیط باز انجام شده باشد رطوبت تجزیه شدن آلودگی های قارچی و میکروبی گرد و خاک سایش و غیره از عوامل مهم در تعیین عمر مفید کاری عایق محسوب می.شوند. لازم به ذکر است که عمر زیاد عایق خاصیت عایق بودن آن را می.کاهد. در نمودار روبرو تغییرات ضریب انتقال حرارت پشم سنگ را در دو ضخامت مختلف در مقابل سالهای سپری شده نشان میدهد.
 
اشتعال پذیری و سمی بودن

برخی شرایط طراحی ایجاب میکند که عایق در مقابل خطراتی چون آتش سوزی دارای حداکثر مقاومت بوده و استاندارد باشند به خصوص در صورتی که عایق برای مکانهای مسکونی و عمومی چون بیمارستانها کتاب خانه ها مساجد و غیره استفاده میشوند حتما باید استانداردهای مقاومت در مقابل آتش سوزی و عدم انتشار گازهای سمی را دارا باشند

14 اینکه عایق چه ضخامتی داشته باشد که هم بتواند از پس عایق کاری برآمده و هم هزینه اضافه در بر نداشته باشد برای طراح از اهمیت ویژه ای برخورد است محاسبه ضخامت مناسب عایق با توجه به روابط انتقال حرارت و شرایط مرزی و محیطی به راحتی قابل انجام است. معمولا عایق ها در ضخامتهای استاندارد در بازار عرضه میشوند و تولید کنندگان ضخامت های خاصی را تولید میکنند که معمولا از نیم اینچ (۱۳mm) شروع شده و با فرجه های نیم اینچی، تا سقف ۶ اینچ (۱۵۰mm) نیز میرسد. تولید کنندگان عموما کاتالوگی در اختیار خریدار قرار میدهند و بوسیله آن ضخامت مناسب عایق را متناسب با دما و شرایط کارکرد رطوبت و به خصوص قطر لوله ها در عایق کاری لوله ها، به مشتری توصیه می.کنند ضخامتهایی که معمولا توسط سازندگان معتبر توصیه می شود. از استانداردها و مقررات ساخت و ساز کشوری) یا بین المللی تبعیت میکنند و در نتیجه قابل اعتماد هستند. بعضی عایق ها معمولا چگالی ثابت و استانداردی دارند مانند عایقهای پلیمری و الاستومری برخی دیگر از عایق ها میتوانند چگالی های مختلفی داشته باشند مانند عایقهای پشم سنگ و پشم سرباره این موضوع مربوط به روش تولید این نوع عایقها میشود باید توجه شود که چگالی تاثیر مستقیمی بر ضریب مقاومت حرارتی (R-Value میگذارد در صورتی که نوع عایق دارای چگالی متنوع باشد این مسئله باید در انتخاب ضخامت عایق مناسب مدنظر قرار گیرد. در اینگونه موارد تولید کنندگان پشم سنگ و پشم سرباره معمولا در کاتالوگ ،خود علاوه بر ضخامت چگالی را نیز ذکر میکنند.
   ضخامت مناسب عایق

چقدر عایق کاری لازم است؟

مقدار عایق کاری اجباری

طبق قانون تمام ساخت و سازهایی که در کشور انجام میشود باید مطابق مقررات ملی ساختمان باشد که در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده است ) مبحث نوزدهم این مقررات مربوط به انرژی و صرفه جویی در آن است ) و اجرای آن از تیرماه سال ۱۳۸۱ اجباری شده است. بر اساس این مقررات مقاومت حرارتی اجزای

خارجی ساختمان نباید از حد معینی پایینتر باشد. منظور از اجزای خارجی ساختمان ، دیوارها و سقفهایی است که از یک طرف با محیط داخل ساختمان و از طرف دیگر با هوای آزاد در تماسند. بقیه دیوارها یا سقفها مانند دیوارهایی که اتاقها را از هم جدا میکنند یا سقفهای بین طبقات شامل این مقررات نمی شوند. برای تعیین حد مجاز مقاومت حرارتی اجزای خارجی ساختمانها را به چهار گروه تقسیم میکنند. این دسته بندی بر اساس موقعیت جغرافیایی، نوع کاربری اندازه شهری که ساختمان در آن قرار دارد و زیربنای ساختمان انجام میگیرد. سپس میزان عایق مورد نیاز در هر یک از این گروههای چهارگانه تعیین میشود. رعایت این حداقل ها در ساختمانهایی که از این پس در مناطق شهری ساخته میشوند الزامیست و شهرداری ها که بر اجرای این مقررات نظارت دارند گواهی پایان کار را تنها در صورتی صادر میکنند که این موازین رعایت شده باشد. بنابر این اگر میخواهید ساختمان جدیدی بسازید یا پیش خرید کنید حتما از پیمانکار خود بخواهید این مقررات را به طور کامل رعایت کند تا پس از پایان کار با مشکل روبرو نشوید.

عایق کاری بیش از مقدار اجباری

همان طور که گفته شد مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان تنها حد اقلها را تعیین کرده است، اما می توان ساختمان را بیش از اینها هم عایق کرد و در نتیجه انرژی بیشتری صرفه جویی نمود. پیش از اجرای عایق کاری باید هزینههای خرید و نصب عایق و صرفه جویی حاصل از این کار را در نظر گرفت و اقتصادی ترین مقدار عایق را تعیین کرد. پل حرارتی

وقتی جداره یا دیواری به خوبی عایق نشده باشد، ممکن است بین محیطی که دما در آن کنترل میشود و محیط باز مانند فضای داخلی ساختمان و فضای بیرون از ساختمان، اتصال حرارتی برقرار شود. این اتصال میتواند محل نفوذ و نشت حرارت از درون ساختمان به بیرون باشد به چنین پدیده ای پل حرارتی می گویند. پل حرارتی وقتی پدیدار می شود که مواد به خوبی عایق نشده باشند و به این ترتیب حرارت اجازه مییابد که از محلی که کمترین ضریب مقاومت حرارتی را دارد. انتقال پیدا کند. پل های حرارتی بیشتر در محل اتصالات و یا قسمتهای فلزی ساختمان و همچنین جاهایی که به خوبی عایق کاری نشده باشند و یا کیفیت مواد عایق پایین باشد پدیدار میشوند عایق کاری اطراف پل حرارتی هر چقدر هم عایق کاری به خوبی انجام شده باشد تاثیری در کاهش اتلاف حرارت نخواهد داشت چراکه حرارت باز از طریق پل حرارتی راه خود را به محیط باز پیدا خواهد کرد بهترین روش از بین بردن کامل پل حرارتی است این کار را میتوان با تغییرات ساختاری سازه و یا نصب لایه های عایق بین اتصالات و مقاطعی که ضریب انتقال حرارت بالا دارند انجام داد از شناخته شده ترین پل های حرارتی می توان

به موارد زیر اشاره کرد

بالکنهای بتونی که ادامه کف طبقه به بیرون از ساختمان هستند به طوری که در بالا و پایین آنها پنجره های سرتاسری نصب میشوند از معروف ترین پلهای حرارتی در ساختمان ها به شمار می روند. در سوله ها و سازههای تجاری اعضا و قطعات فولادی که مستقیما با فضای داخلی در ارتباط هستند

گاهی به عنوان پل حرارتی عمل میکنند

پلهای حرارتی هندسی همچون محل اتصال صفحات عمود بر هم

اتصالات فلزی بین شیشهها و دیوارههای دو جداره خود میتوانند به عنوان پل حرارتی عمل کنند. پل های حرارتی در همه ساختمانها یافت میشوند از بین بردن کامل همه پلهای حرارتی در ساختمان دشوار است. از طرفی مقدار اتلاف حرارت از طریق پلهای حرارتی نیز مقدار قابل توجهی نیست. معمولا در ساختمانهایی که اصلا عایق نشده باشند تنها ۵ اتلاف حرارت از طریق پل حرارتی خواهد بود

و ۹۵ اتلاف حرارت از طریق سطوح داخلی ساختمان و سیستم تهویه انجام می شود. اما در ساختمانهایی که به خوبی عایق شده باشند مقدار اتلاف انرژی از طریق پل حرارتی به ۳۰ نیز می رسد. بهترین روش برای کاستن از اتلاف انرژی از طریق پل حرارتی در ساختمانهای مسکونی

عایق کاری بسیار خوب کف هر طبقه است.

تفاوت بین دمای میانگین و دمای محیط چیست؟

دما یک خاصیت مستقل است . دما اندازه گیری میزان حرارت موجود نیست برای مثال اگر دو فنجان قهوه بریزی ، یکی تا لبه و دیگری نصفه دما در هر دو فنجان یکی خواهد بود ولی فنجان نیمه پر

فقط نصف گرمای (Btu) فنجان پر را خواهد داشت. دمای متوسط میانگین مجموع دمای یک سطح گرم و یک سطح سرد میباشد. تمام فاکتورهای انتقال حرارتی . و R باید در دمای میانگین در نظر گرفته شوند. دمای محیط ، میانگین دمای محیط ،

معمولا هوا اطراف جسم مورد نظر می باشد