به سایت ما خوش آمدید.
۰۲۱-۶۶۶۷۷۹۶۱,۰۲۴-۳۳۳۳۸۶۸۵

لیست قیمت لوله مانیسمان

لیست قیمت لوله مانیسمان

لیست قیمت لوله مانیسمان

قیمت روزانه لوله / Pipe مانیسمان


"به علت نوسانات اخیر قیمت ارز، لطفا تماس بگیرید"


 
نام پایپ / Pipe استاندارد نوع درز سایز(inch) قطر خارجی OD (mm) رده / SCH ضخامت دیواره WT(mm) طول شاخه وزن شاخه kg/m قیمت هر کیلوگرم (ریال) به روز رسانی ساخت
لوله/pipe A106-GB بدون درز 1/2" 21.3 mm 40 2.77 mm 6 m 7.62 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 1/2" 21.3 mm 80 3.73 mm 6 m 9.72 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 1/2" 21.3 mm 160 4.78 mm 6 m 11.7 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 3/4" 26.7 mm 40 2.87 mm 6 m 10.14 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 3/4" 26.7 mm 80 3.91 mm 6 m 13.2 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 3/4" 26.7 mm 160 5.56 mm 6 m 17.4 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 1" 33.4 mm 40 3.38 mm 6 m 15 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 1" 33.4 mm 80 4.55 mm 6 m 19.44 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 1" 33.4 mm 160 6.35 mm 6 m 25.44 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 1 1/4" 42.2 mm 40 3.56 mm 6 m 20.34 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 1 1/4" 42.2 mm 80 4.85 mm 6 m 26.82 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 1 1/2" 48.3 mm 40 3.68 mm 6 m 24.3 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
لوله/pipe با روکش گالوانیزه A106-GB بدون درز 1 1/2" 48.3 mm 40 3.68 mm 6 m 24.3 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 2" 60.3 mm 40 3.91 mm 6 m 32.64 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 2" 60.3 mm 80 5.54 mm 6 m 44.88 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 3" 88.9 mm 40 5.49 mm 6 m 67.74 تماس بگیرید 1403/01/14 ایرانی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 3" 88.9 mm 80 7.62 mm 6 m 91.62 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 3" 88.9 mm 160 11.13 mm 6 m 128.1 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 4" 114.3 mm 40 6.02 mm 6 m 94 تماس بگیرید 1403/01/14 ایرانی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 4" 114.3 mm 40 6.02 mm 12 m 188 تماس بگیرید 1403/01/14 ایرانی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 4" 114.3 mm 80 8.56 mm 6 m 129 تماس بگیرید 1403/01/14 ایرانی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 4" 114.3 mm 80 7.62 mm 12 m 256 تماس بگیرید 1403/01/14 ایرانی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 4" 114.3 mm 160 13.49 mm 6 m 201.24 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 5" 141.3 mm 40 6.55 mm 6 m 129 تماس بگیرید 1403/01/14 ایرانی
لوله/pipe A106-GB بدون درز 6" 168.3 mm 40 7.11 mm 6 m 167 تماس بگیرید 1403/01/14 ایرانی
Tube/pipe ST35.8 بدون درز 3" * * 3.2 mm 12 m قیمت بر حسب شاخه 92,000,000 1403/01/14 وارداتی
Tube/pipe ST35.8 بدون درز 2" * * 4 mm 12 m * تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
Tube/pipe ST35.8 بدون درز * * * * 12 m * تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
Tube/pipe ST35.8 بدون درز * * * * 12 m * تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
Tube/pipe A333 - GR6 بدون درز 1/2" 21.3 mm 80 3.73 mm 6 m 9.72 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
Tube/pipe A335 - P5 بدون درز * * * * * * تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
Tube/pipe A335 - P11 بدون درز 1/2" 21.3 mm 80 3.73 mm 6 m 9.72 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
Tube/pipe A335 - P11 بدون درز 3/4" 26.7 mm 80 3.91 mm 6 m 13.2 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
Tube/pipe A335 - P11 بدون درز 1 1/2" 48.3 mm 80 5.08 mm 6 m 68.46 تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
Tube/pipe A335 - P22 بدون درز * * * * * * تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
Tube/pipe A213 - T5 بدون درز 3/4" * * 2.11 mm 12 m * تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
Tube/pipe A213 - T9 بدون درز * * * * * * تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
Tube/pipe A213 - T11 بدون درز * * * * * * تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
Tube/pipe A213 - T22 بدون درز * 44.5 mm * 3.6 mm 12 m * تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
Tube/pipe A213 - T22 بدون درز * 38.1 mm * 3.2 mm 12 m * تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
Tube/pipe A213 - T22 بدون درز * 38.1 mm * 4 mm 12 m * تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
Tube/pipe A213 - T22 بدون درز * 50.8 mm * 4.19 mm 12 m * تماس بگیرید 1403/01/14 برند TPS
Tube/pipe A213 - T91 بدون درز * * * * * * تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
لوله/pipe API 5L/PSL2 - X52 بدون درز 2" * * * * * تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
لوله/pipe API 5L/PSL2 - X70 بدون درز * * * * * * تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی
لوله/pipe API 5L/PSL2 - X65 بدون درز * * * * * * تماس بگیرید 1403/01/14 وارداتی------------------------------------------


همینطور میتوانید لیست قیمت سایر محصولات را نیز از صفحات زیر مشاهده نمایید.


ویدیو انبار جهان تجهیز ابدال در اینستاگرام

لیست قیمت پایپ / Pipe استیل

لیست قیمت تیوب / Tube  استیل