به سایت ما خوش آمدید.
۰۲۱-۶۶۶۷۷۹۶۱,۰۲۴-۳۳۳۳۸۶۸۵

لیست قیمت تیوب استیل

لیست قیمت تیوب استیل

لیست قیمت تیوب استیل

قیمت روزانه تیوب Tube استنلس استیل بدون درز 


"به علت نوسانات اخیر قیمت ارز، لطفا تماس بگیرید"

 
نام تیوب جنس نوع درز قطر خارجی Inch قطر خارجی mm ضخامت دیواره Inch ضخامت دیواره mm وزن هر متر طول Kg/m قیمت هر متر طول (ریال) طول برند تیوب تاریخ به روز رسانی
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "1/16 1.59 "0.014 0.356 0.011 تماس بگیرید 6 متر SANDVIK 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "1/8 6 "0.028 0.71 0.093 تماس بگیرید 6 متر SANDVIK 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز * 6 * 1 0.123 تماس بگیرید 6 متر SANDVIK 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز * 6 * 1.5 0.166 تماس بگیرید 6 متر MAXMOUNT 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "1/4 6.35 "0.028 0.71 0.109 تماس بگیرید 6 متر MAXMOUNT 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "1/4 6.35 "0.035 0.89 0.133 تماس بگیرید 6 متر SANDVIK 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "1/4 6.35 "0.048 1.22 0.154 تماس بگیرید 6 متر SANDVIK 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "1/4 6.35 "0.049 1.24 0.174 تماس بگیرید 6 متر NIPPON 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "1/4 6.35 "0.065 1.65 0.212 تماس بگیرید 6 متر MAXMOUNT 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز * 8 * 1 0.173 تماس بگیرید 6 متر SANDVIK 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز * 8 * 1.5 0.24 تماس بگیرید 6 متر MAXMOUNT 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "3/8 9.53 "0.035 0.89 0.193 تماس بگیرید 6 متر SANDVIK 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "3/8 9.53 "0.048 1.22 0.25 تماس بگیرید 6 متر SANDVIK 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "3/8 9.53 "0.049 1.24 0.257 تماس بگیرید 6 متر SANDVIK 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "3/8 9.53 "0.065 1.65 0.356 تماس بگیرید 6 متر SANDVIK 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز * 10 * 1 0.222 تماس بگیرید 6 متر MAXMOUNT 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز * 10 * 1.5 0.314 تماس بگیرید 6 متر MAXMOUNT 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز * 10 * 2 0.395 تماس بگیرید 6 متر NIPPON 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز * 12 * 1 0.271 تماس بگیرید 6 متر MAXMOUNT 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز * 12 * 1.5 0.388 تماس بگیرید 6 متر MAXMOUNT 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز * 12 * 2 0.493 تماس بگیرید 6 متر MAXMOUNT 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز * 12 * 2.5 0.586 تماس بگیرید 6 متر MO 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "1/2 12.7 "0.035 0.89 0.263 تماس بگیرید 6 متر SANDVIK 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "1/2 12.7 "0.049 1.24 0.356 تماس بگیرید 6 متر SANDVIK 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "1/2 12.7 "0.065 1.65 0.457 تماس بگیرید 6 متر SANDVIK 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "1/2 12.7 "0.083 2.11 0.551 تماس بگیرید 6 متر SANDVIK 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز * 16 * 2 0.691 تماس بگیرید 6 متر NIPPON 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز * 18 * 2 0.789 تماس بگیرید 6 متر NIPPON 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "3/4 19.05 "0.049 1.24 0.553 تماس بگیرید 6 متر SANDVIK 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "3/4 19.05 "0.065 1.65 0.729 تماس بگیرید 6 متر MO 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "3/4 19.05 "0.083 2.11 0.881 تماس بگیرید 6 متر MAXMOUNT 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "3/4 19.05 * 2.79 1.119 تماس بگیرید 6 متر SANDVIK 1403/01/14
تیوب Tube 304L استنلس استیل بدون درز "3/4 19.05 "0.065 1.65 0.729 تماس بگیرید 9 متر TTUBE 1403/01/14
تیوب Tube 304L استنلس استیل بدون درز "3/4 19.05 "0.049 1.24 0.553 تماس بگیرید 6 متر TUBACEX 1403/01/14
تیوب Tube 304L استنلس استیل بدون درز "3/4 19.05 "0.083 2.11 0.881 تماس بگیرید 6 متر NIPPON 1403/01/14
تیوب Tube 304L استنلس استیل بدون درز "3/4 19.05 * 2.41 0.989 تماس بگیرید 6 متر NIPPON 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "1 25.4 "0.083 2.11 1.234 تماس بگیرید 6 متر SANDVIK 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "1 25.4 * 2.41 1.366 تماس بگیرید 6 متر SANDVIK 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "1 25.4 * 2.79 1.556 تماس بگیرید 6 متر MAXMOUNT 1403/01/14
تیوب Tube 316L استنلس استیل بدون درز "1 25.4 * 3.2 1.752 تماس بگیرید 6 متر SANDVIK 1403/01/14
تیوب Tube 321 استنلس استیل بدون درز "1/4 6.35 "0.049 1.24 0.174 تماس بگیرید 6 متر MAXMOUNT 1403/01/14
تیوب Tube 321 استنلس استیل بدون درز "1/2 12.7 "0.049 1.24 0.356 تماس بگیرید 6 متر MAXMOUNT 1403/01/14
تیوب Tube 904L استنلس استیل بدون درز "1/4 6.35 0.048 1.22 0.154 تماس بگیرید 6 متر MAXMOUNT 1403/01/14
تیوب Tube 904L استنلس استیل بدون درز "1/4 6.35 "0.049 1.24 0.174 تماس بگیرید 6 متر MAXMOUNT 1403/01/14
تیوب Tube 904L استنلس استیل بدون درز "3/8 9.53 "0.049 1.24 0.257 تماس بگیرید 6 متر MAXMOUNT 1403/01/14
تیوب Tube 904L استنلس استیل بدون درز "1/2 12.7 0.048 1.22 0.345 تماس بگیرید 6 متر MAXMOUNT 1403/01/14
تیوب Tube 904L استنلس استیل بدون درز "1/2 12.7 "0.049 1.24 0.356 تماس بگیرید 6 متر MAXMOUNT 1403/01/14
تیوب Tube 904L استنلس استیل بدون درز "3/4 19.05 "0.049 1.24 0.553 تماس بگیرید 6 متر MAXMOUNT 1403/01/14
تیوب Tube 904L استنلس استیل بدون درز "3/4 19.05 * 2.77 1.236 تماس بگیرید 6 متر MAXMOUNT 1403/01/14
تیوب Tube 904L استنلس استیل بدون درز "1 25.4 "0.048 1.22 0.728 تماس بگیرید 6 متر JIULI 1403/01/14
تیوب Tube 904L استنلس استیل بدون درز "1/2 1 38.1 "0.049 1.24 1.144 تماس بگیرید 6 متر MAXMOUNT 1403/01/14
تیوب Tube A179 فولادی بدون درز "3/8 9.53 "0.035 0.89 0.193 تماس بگیرید 6 متر برند 1403/01/14
تیوب Tube A179 فولادی بدون درز "1/2 12.7 "0.049 1.24 0.356 تماس بگیرید 6 متر برند 1403/01/14
تیوب Tube A179 فولادی بدون درز "3/4 19.05 "0.049 1.24 0.553 تماس بگیرید 6 متر برند 1403/01/14
تیوب Tube A179 فولادی بدون درز "1 25.4 "0.065 1.65 0.981 تماس بگیرید 6 متر برند 1403/01/14
تیوب Copper Tube مسی بدون درز "1/4 6.35 "0.049 1.24 0.75 تماس بگیرید 6 متر برند 1403/01/14
تیوب Copper Tube مسی بدون درز "1/4 6.35 "0.065 1.65 0.212 تماس بگیرید 6 متر برند 1403/01/14
تیوب Copper Tube مسی بدون درز "3/8 9.53 "0.032 0.813 0.175 تماس بگیرید 6 متر برند 1403/01/14
تیوب Copper Tube مسی بدون درز "1/2 12.7 "0.049 1.24 0.356 تماس بگیرید 6 متر برند 1403/01/14
تیوب Copper Tube مسی بدون درز "5/8 15.88 * 1 0.367 تماس بگیرید 6 متر برند 1403/01/14
تیوب Inconel 625 ایکونل بدون درز "1/4 6.35 "0.049 1.24 0.157 تماس بگیرید 6 متر برند 1403/01/14
تیوب Monel 400 مونل بدون درز "1/4 6.35 "0.049 1.24 0.157 تماس بگیرید 6 متر برند 1403/01/14
تیوب Inconel 625 ایکونل بدون درز "3/8 9.53 "0.049 1.24 0.257 تماس بگیرید 6 متر برند 1403/01/14
تیوب Monel 400 مونل بدون درز "3/8 9.53 "0.049 1.24 0.257 تماس بگیرید 6 متر برند 1403/01/14
تیوب Inconel 625 ایکونل بدون درز "1/2 12.7 "0.065 1.65 0.457 تماس بگیرید 6 متر برند 1403/01/14
تیوب Monel 400 مونل بدون درز "1/2 12.7 "0.065 1.65 0.457 تماس بگیرید 6 متر برند 1403/01/14
 


-----------------------------------------------------    به همین راحتی خرید کنید     -----------------------------------------------------------------------------------

 

قیمت روزانه لوله / Pipe  استنلس استیل

قیمت روزانه لوله مانیسمان

قیمت روزانه تیوب مخزنی A179
قیمت روزنه تیوب اینکونل 600
قیمت روزانه تیوب مونل 400
قیمت روزانه تیوب مسی


برای آشنایی با تیوب استیل بدون درز پیشنهاد می گردد مقاله زیر را مطالعه کنید:

مقاله: تیوب استنلس استیل: راهنمای عملی برای موفقیت در صنعت نفت و گاز