به سایت ما خوش آمدید.
۰۲۱-۶۶۶۷۷۹۶۱,۰۲۴-۳۳۳۳۸۶۸۵

لیست قیمت شیرآلات

لیست قیمت شیرآلات

لیست قیمت شیرآلات

لیست قیمت روزانه شیرآلات صنعتی


شیرکشویی - شیر سوزنی - شیرگازی و...


"به علت نوسانات اخیر قیمت ارز، لطفا تماس بگیرید"


 
نام کالا سایز نوع اتصال جنس بدنه کلاس کاری قیمت به روز رسانی
شیر کشویی - GATE VALVE "1/2 رزوه - NPTF.F A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر کشویی - GATE VALVE "1/2 رزوه - NPTF.F,STL A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر کشویی - GATE VALVE "1/2 رزوه - NPTF.F A105 #1500 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر کشویی - GATE VALVE "1/2 فلنجی - FLG S.S.316 #150 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر کشویی - GATE VALVE "1/2 رزوه - NPTF.F S.S.316 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر کشویی - GATE VALVE "1/2 رزوه - NPTF.F,STL S.S.316 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر کشویی - GATE VALVE "1/2 رزوه - NPTF.F,<EB S.S.316 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر کشویی - GATE VALVE "3/4 جوشی - SW*NPTF A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر کشویی - GATE VALVE "3/4 رزوه - NPTF.F A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر کشویی - GATE VALVE "3/4 رزوه - NPTF.F,STL A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر کشویی - GATE VALVE "3/4 رزوه - NPTF.F A105 #1500 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر کشویی - GATE VALVE "3/4 جوشی - SW*NPTF A105 #1500 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر کشویی - GATE VALVE "1 جوشی - SW*NPTF A105 #1500 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر کشویی - GATE VALVE "1 رزوه - NPTF.F A105 #1500 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر کشویی - GATE VALVE "1 رزوه - NPTF.F A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر کشویی - GATE VALVE " 1 1/2 جوشی - SW A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر کشویی - GATE VALVE "2 فلنجی - FLG A216 WCB #600 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر کشویی - GATE VALVE "2 رزوه - NPTF.F BRONZE #125 تماس بگیرید 1403/01/14
نام کالا سایز نوع اتصال جنس بدنه کلاس کاری قیمت به روز رسانی
شیر سوزنی - GLOBE VALVE "1/2 رزوه - NPTF.F S.S.316 #200 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر سوزنی - GLOBE VALVE "1/2 رزوه - NPTF.F A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر سوزنی - GLOBE VALVE "1/2 رزوه - NPTF.F S.S.316 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر سوزنی - GLOBE VALVE "1/2 رزوه - NPTF.F,STL A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر سوزنی - GLOBE VALVE "1/2 رزوه - NPTF.F.FB S.S.316 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر سوزنی - GLOBE VALVE "1/2 رزوه - NPTF.F,STL S.S.316 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر سوزنی - GLOBE VALVE "1/2 جوشی - SW F11 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر سوزنی - GLOBE VALVE "3/4 رزوه - NPTF.F S.S.316 #200 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر سوزنی - GLOBE VALVE "3/4 جوشی - SW F11 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر سوزنی - GLOBE VALVE "1 جوشی - SW A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر سوزنی - GLOBE VALVE "1 رزوه - NPTF.F S.S.316 #200 تماس بگیرید 1403/01/14
نام کالا سایز نوع اتصال جنس بدنه کلاس کاری قیمت به روز رسانی
شیر توپی - BALL VALVE "1/8 NPT BRASS #250 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/8 NPTF.F S.S.316 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/4 NPTF.F S.S.316 + A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/4 OD S.S.316 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/4 NPTF.F S.S.316 #2000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/4 NPTF.F S.S.316 #6000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/4 OD S.S.316 #6000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/4 NPT BRASS #250 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/4 NPTF.F S.S.316 #10000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/4 NPTF.F A105 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/4 NPT WIT LOUKING DEVICE S.S.316 #2000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/4 NPTF.F S.S.316 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/8 NPTF.F S.S.316 #1000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/8 OD S.S.316 #6000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/8 NPTF S.S.316 #10000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/8 NPTF.F S.S.316 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/8 NPTF.F S.S.316 #6000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/8 OD S.S.316 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 NPTF.F A105 DN13-GE2 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 NPTF.F S.S.316 #6000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 OD S.S.316 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 OD S.S.316 #6000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 NPTF.F A105 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 NPTF.F STUD BOLTED A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 جوشی - SW S.S.316 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 NPTF.F A105 #6000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 NPTF.F A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 NPTF.F S.S.316 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 NPT S.S.316 #2000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 NPT WIT LOUKING DEVICE S.S.316 #2000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 NPT*OD S.S.316 #6000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 NPTF.F L:50 S.S.316 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 جوشی - SW A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 جوشی - SW A105 #150 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 M30*2  A105 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 NPT S.S.316 #10000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 NPT F.M S.S.316 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 NPTF.F S.S.304 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 BW S.S.316 #6000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 NPTF.F S.S.316 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 NPT S.S.321 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 PBE + NIPPLE A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1/2 فلنجی - FLG S.S.321+316 #600 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 NPT F.M S.S.316 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 NPTF.F S.S.316 #1000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 NPTF.F S.S.316 #2000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 NPTF.F S.S.316 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 OD S.S.316 #6000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 NPTF.F S.S.316 #6000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 NPTF.F A105 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 NPTF.F A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 جوشی - SW A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 جوشی - SW A105 #1500 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 فلنجی - FLG A105 #150 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 OD S.S.316 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 NPTF.F A105 #6000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 جوشی - SW A105 #150 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 جوشی - SW S.S.316 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 NPTF.F S.S.304 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 BSPP S.S.316 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 جوشی - SW S.S.316 #6000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 PBE S.S.321+A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 PLAIN+NIPPLE S.S.304 #1500 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 L285mm PLAIN S.S.321+LF2 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 L260mm PLAIN A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 NPTF.F+NIPPLE A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 NPT S.S.316 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "3/4 NPT S.S.321 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
نام کالا سایز نوع اتصال جنس بدنه کلاس کاری قیمت به روز رسانی
شیر توپی - BALL VALVE "1 جوشی - SW A105 #1500 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 NPT A105  FB #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 NPTF.F A105 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 جوشی - SW A105 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 NPTF.F S.S.316 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 NPTF.F S.S.316 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 OD S.S.316 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 NPTF.F A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 NPT S.S.316 #2000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 PLAIN+NIPPLE S.S.321 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 NPTF.F S.S.304 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 جوشی - SW S.S.316 #6000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 جوشی - SW A105 #150 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 جوشی - SW S.S.316 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 NPT WIT LOUKING DEVICE S.S.316 #2000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 NPT S.S.321 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 PLAIN SCH160 S.S.316 #2500 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 جوشی - SW S.S.316 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 NPTF.F S.S.316 #6000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 NPTF.F A105 #6000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 فلنجی - FLG S.S.316 #300 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 NPT S.S.316 #1000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 NPTF.F S.S.316 PN125 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE " 1 1/4 NPTF.F S.S.316 #1000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE " 1 1/4 NPT WIT LOUKING DEVICE S.S.316 #2000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 1/2 فلنجی - FLG A105 #300 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 1/2 جوشی - SW A105 #1500 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "1 1/2 NPT WIT LOUKING DEVICE S.S.316 #2000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "2 NPT WIT LOUKING DEVICE S.S.316 #2000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "2 فلنجی - FLG S.S.316 #300 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "2 SW+NIPPLE A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "2 NPTF.F BRONZE #400 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "4 فلنجی - FLG WCB #300 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE "10 OD S.S.316 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر توپی - BALL VALVE M30*2 * S.S.316 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
نام کالا سایز نوع اتصال جنس بدنه کلاس کاری قیمت به روز رسانی
شیر یکطرفه - CHECK VALVE "3/8 NPT S.S.316 #6000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر یکطرفه - CHECK VALVE "1/4 NPTF.F S.S.316 #3000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر یکطرفه - CHECK VALVE "1/2 NPT S.S.316 #6000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر یکطرفه - CHECK VALVE "1/2 NPT A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر یکطرفه - CHECK VALVE "3/4 NPT BRASS #6000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر یکطرفه - CHECK VALVE "3/4 NPT S.S.316 #6000 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر یکطرفه - CHECK VALVE "1 1/2 NPT A105 #150 تماس بگیرید 1403/01/14
نام کالا سایز نوع اتصال جنس بدنه کلاس کاری قیمت به روز رسانی
شیر انسداد و تخلیه - S.B.B VALVE RF "1/2 FLG * NPT.F A105 #600 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر انسداد و تخلیه - S.B.B VALVE RF "1/2 فلنجی - FLG S.S.321 #300 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر انسداد و تخلیه - S.B.B VALVE RF 3/4" * 1/2" FLG * NPT A105 #150 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر انسداد و تخلیه - S.B.B VALVE RF "3/4 فلنجی - FLG S.S.316 #300 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر انسداد و تخلیه - S.B.B VALVE RF "3/4 FLG * NPT.F A105 #150 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر انسداد و تخلیه - S.B.B VALVE RF "3/4 FLG * NPT.F A105 #300 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر انسداد و تخلیه - S.B.B VALVE RF "3/4 فلنجی - FLG S.S.321 #300 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر انسداد و تخلیه - S.B.B VALVE RF 2" * 1/2" FLG * NPT S.S.316 #300 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر انسداد و تخلیه - S.B.B VALVE RF 2" * 3/4" FLG * NPT S.S.304 #600 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر انسداد و تخلیه - S.B.B VALVE RF "2 FLG * NPT A105 #150 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر انسداد و تخلیه - S.B.B VALVE RF "2 FLG * NPT S.S.316 #150 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر انسداد و تخلیه - D.B.B VALVE RF "1/2 FLG * NPT A105 #600 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر انسداد و تخلیه - D.B.B VALVE RF "1 1/2 * "1/2 FLG * NPT A105 #1500 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر انسداد و تخلیه - D.B.B VALVE RF "3/4 فلنجی - FLG S.S.321 #600 تماس بگیرید 1403/01/14
نام کالا سایز نوع اتصال جنس بدنه کلاس کاری قیمت به روز رسانی
شیر سماوری - PLUGE VALVE "1/2 NPTF.F A105 #800 تماس بگیرید 1403/01/14
شیر کنترل خلا - SWICHING VALVE "1/2 NPT S.S.316 #6000 تماس بگیرید 1403/01/14