به سایت ما خوش آمدید.
۰۲۱-۶۶۶۷۷۹۶۱,۰۲۴-۳۳۳۳۸۶۸۵

جوشکاری تیتانیوم، کاپرنیکل، اینکونل و زیرکونیوم

جوشکاری تیتانیوم، کاپرنیکل، اینکونل و زیرکونیوم

جوشکاری تیتانیوم، کاپرنیکل، اینکونل و زیرکونیوم

 
جوشکاری تیتانیوم | Titanium welding
انجام جوشکاری تیتانیوم نیاز به تجهیزات و تخصص خاص دارد. این فرایند به دلیل قوی بودن و ویژگی های خاص تیتانیوم، معمولاً در صنایع هوا و فضا، خودروسازی، صنایع نفت و گاز، پزشکی و صنایع دریایی استفاده می شود.
در انجام جوشکاری تیتانیوم، مهمترین نکته برای اجتناب از تشکیل اکسیدهای زیاد در حاشیه جوش است.
برای این منظور، از روغن حفاظتی و گاز آرگون در هنگام جوش استفاده می شود تا اکسیژن جوی را از نفوذ و ایجاد اکسیدهای زیاد جلوگیری کند.
جوشکارانی که توانایی انجام جوشکاری تیتانیوم را دارند باید آشنایی کامل با مواد و تجهیزات مورد نیاز، فنون جوشکاری و استانداردهای بین المللی مربوط به تیتانیوم داشته باشند.همچنین، نیاز است به تجهیزات خاصی مانند دستگاه های جوشکاری تیگ، الکترودهای خاص تیتانیوم و قطعات برش مربوطه.
پس از انجام جوشکاری، ممکن است نیاز به پس از مراقبت ها و تصحیحات نهایی برای دستیابی به کیفیت و استحکام مناسب باشد.
این شامل حذف ترک های سطحی، انجام عملیات نهایی بر روی جوش و بازگشت قوت بندی به قطعه است. در نتیجه، انجام جوشکاری تیتانیوم به مهارت و تجربه زیادی نیاز دارد و بهتر است توسط فردی با تخصص مربوطه انجام شود تا مشکلاتی در آینده ایجاد نشود.


شرکت جهان تجهیز ابدال مفتخر است خود را بعنوان یکی از پیمانکاران در اجرای پروژه های جوشکاری تیتانیوم برای واحد های پتروشیمی، صنایع هوایی، صنایع دریایی معرفی نماید.
Titanium welding requires special equipment and expertise. This process is usually used in the aerospace, automotive, oil and gas, medical and marine industries due to the strength and special characteristics of titanium. In doing titanium welding, the most important thing is to avoid the formation of many oxides at the weld margin. For this purpose, protective oil and argon gas are used during welding to prevent atmospheric oxygen from penetrating and creating excessive oxides. Welders who have the ability to perform titanium welding must have full knowledge of the required materials and equipment, welding techniques and international standards related to titanium. Also, it requires special equipment such as tig welding machines, special titanium electrodes and related cutting parts. After the operation, care and final correction are needed to achieve proper quality and strength. This includes removal of surface cracks, finishing operations on the weld and return of strength to the part. As a result, titanium welding requires a lot of skill and experience and it is better to be done by someone with relevant expertise to avoid problems in the future.

Jahan Tehzih Abdal Company is proud to introduce you as one of the contractors in the implementation of titanium welding projects for petrochemical units, aviation industries, marine industries.
 
جوشکاری کاپر نیکل | Copper nickel welding


جوشکاری کاپر نیکل یا همچنین به آن جوشکاری آلیاژ های نیکل-مس گفته می شود.
انجام جوشکاری کاپر نیکل چالش های خاصی را به دنبال دارد زیرا این فرایند به دانش و تخصص خاصی نیاز دارد.
در ادامه لیستی از مراحل مهم برای انجام جوشکاری کاپر نیکل آورده شده است:
1. انتخاب روش جوشکاری مناسب: برای جوشکاری کاپر نیکل می توان از روش های مختلفی مانند جوش ضربه ای، جوش توپی، جوش تیگ و جوش الکترود قوسی استفاده کرد.
انتخاب روش مناسب، بستگی به نوع وضعیت مشتری و نقاط قوت و ضعف هر روش دارد.

2. انتخاب الکترود مناسب: الکترودهای قوسی برای جوشکاری کاپر نیکل استفاده می شوند. انتخاب الکترود مناسب بر اساس نوع آلیاژ کاپر نیکل، عملکرد مورد انتظار و نیازهای مشتری متفاوت خواهد بود.

3. تهیه و آماده‌سازی محل جوشکاری: محل جوشکاری باید قبل از شروع فرآیند جوشکاری، با در نظر گرفتن پارامترهای مناسب شامل تمیز کردن، آماده‌سازی سطح با استفاده از تمرکز بر روی نقاط قوت و ضعف محل، آماده کردن درجه حرارت و معین کردن گاز محیط برای جلوگیری از اکسیداسیون آلیاژهای نیکل-مس انجام شود.

4. انجام جوشکاری: بعد از آماده‌سازی محل جوشکاری و تهیه الکترود، فرایند جوشکاری با استفاده از روشی که انتخاب شده است، انجام می شود. در طول جوشکاری، دمای صحیح و پارامترهای کنترل شده بسیار مهم هستند.

5. پس‌جوشکاری: پس از اتمام جوشکاری، ممکن است نیاز به انجام اقداماتی مانند سرد کردن کنترل شده، پاکسازی از جوش ناخالصی ها، پس‌چرخش و بررسی non-destructive باشد. این مراحل به منظور اطمینان از کیفیت و مقاومت جوش انجام می شوند.
در نهایت، برای انجام جوشکاری کاپر نیکل، تجربه و تخصص آموزش دیده در این زمینه بسیار مهم است.
همچنین رعایت استانداردهای مربوطه و رهنمودهای تولید کننده نیز امری ضروری است.


شرکت جهان تجهیز ابدال مفتخر است خود را بعنوان یکی از پیمانکاران در اجرای پروژه های جوشکاری کاپرنیکل برای واحد های پتروشیمی، صنایع هوایی، صنایع دریایی معرفی نماید.
Copper-nickel welding or also called nickel-copper alloy welding. Conducting copper-nickel welding poses certain challenges because this process requires special knowledge and expertise. Below is a list of important steps for copper nickel welding: 1. Choosing the right welding method: Various methods can be used for copper-nickel welding, such as impact welding, ball welding, tig welding, and arc electrode welding. Choosing the right method depends on the type of client's situation and the strengths and weaknesses of each method. 2. Choosing the right electrode: Arc electrodes are used for copper-nickel welding. Choosing the right electrode will vary based on the type of copper-nickel alloy, expected performance, and customer requirements. 3. Preparing and preparing the welding site: Before starting the welding process, the welding site should be prepared by considering the appropriate parameters including cleaning, surface preparation by focusing on the strengths and weaknesses of the site, preparing the temperature and determining the ambient gas. To prevent the oxidation of nickel-copper alloys. 4. Welding: After preparing the welding place and preparing the electrode, the welding process is carried out using the chosen method. During welding, correct temperature and controlled parameters are very important. 5. Post-welding: After the completion of welding, it may be necessary to carry out measures such as controlled cooling, cleaning of welding impurities, post-rotation and non-destructive inspection. These steps are done to ensure the quality and strength of the weld. Finally, to perform copper-nickel welding, experience and trained expertise are very important. It is also necessary to comply with relevant standards and manufacturer's guidelines.
Jahan Tehzih Abdal Company is proud to introduce itself as one of the contractors in the implementation of capernickel welding projects for petrochemical units, aviation industries, marine industries.

جوشکاری اینکونل | Inconel welding
جوشکاری آلیاژهای اینکونل نیز به همان روش‌های انجام جوشکاری کاپر نیکل اشاره دارد.
اینکونل مجموعه‌ای از آلیاژهای نیکل-کروم می‌باشند که در شرایط دمای بالا، مقاومت و پایداری بالایی دارند.
برخی از مراحل کلیدی برای جوشکاری اینکونل عبارتند از:
1. انتخاب روش جوشکاری: برای جوشکاری اینکونل می‌توان از روش‌های مختلفی مانند جوش‌های الکتریکی قوسی (مانند جوش الکترود قوسی، جوش تیگ) یا جوش برقی مقاومتی استفاده کرد.
انتخاب روش مناسب بستگی به نوع آلیاژ اینکونل و نوع وضعیت محل جوشکاری دارد.

2. انتخاب الکترود یا سیم جوش مناسب: برای جوشکاری اینکونل باید انتخاب الکترود یا سیم جوش مناسب صورت گیرد. معمولاً الکترودهای قوسی با پوشش پایه نیکل برای جوشکاری اینکونل استفاده می‌شوند.

3. تهیه و آماده‌سازی محل جوشکاری: آماده‌سازی سطح محل جوشکاری بسیار مهم است. این شامل تمیز کردن سطح، حذف هر نوع آلودگی و روغن و یا رسوب، سیمانتاسیون و دیگر نقاط ضعف محل است.

4. جوشکاری: بعد از آماده‌سازی محل جوشکاری، فرایند جوشکاری با استفاده از روش منتخب شروع می‌شود. در طی این فرآیند، دمای صحیح و پارامترهای خاصی مانند شدت جریان، میزان ولتاژ و سرعت جوشکاری باید کنترل شوند.

5. پس‌جوشکاری: پس از اینکه جوشکاری انجام شد، ممکن است نیاز به اقداماتی مانند سرد کردن کنترل شده، پاکسازی از جوش ناخالصی ها و بررسی با استفاده از روش‌های غیرمخرب (مانند آزمون فلزات، دیداری) داشته باشید.
به عنوان نکته اضافی، برای جوشکاری اینکونل نیز نیاز به تخصص و تجربه جوشکاری در این آلیاژها است. استفاده از استانداردها و رهنمودهای تولید کننده نیز در جوشکاری اینکونل الزامی است.


شرکت جهان تجهیز ابدال مفتخر است خود را بعنوان یکی از پیمانکاران در اجرای پروژه های جوشکاری اینکونل برای واحد های پتروشیمی، صنایع هوایی، صنایع دریایی معرفی نماید.
Welding of Inconel alloys also refers to the same methods of copper-nickel welding. Inconel is a set of nickel-chromium alloys that have high resistance and stability in high temperature conditions. Some of the key steps for Inconel welding are: 1. Selection of welding method: different methods can be used for Inconel welding, such as electric arc welding (such as arc electrode welding, tig welding) or resistance electric welding. Choosing the right method depends on the type of Inconel alloy and the condition of the welding place. 2. Choosing the right electrode or welding wire: For Inconel welding, the right electrode or welding wire must be selected. Usually, arc electrodes with nickel base coating are used for Inconel welding. 3. Preparing and preparing the welding place: Preparing the surface of the welding place is very important. This includes cleaning the surface, removing any kind of dirt and oil or sediment, cementation and other weak points of the site. 4. Welding: After preparing the welding place, the welding process starts using the selected method. During this process, the correct temperature and certain parameters such as current intensity, voltage level and welding speed must be controlled. 5. Post-Welding: After welding is done, you may need to take steps such as controlled cooling, cleaning of weld impurities, and inspection using non-destructive methods (eg, metallurgical testing, visual). As an additional point, welding Inconel also requires expertise and experience in welding these alloys. The use of manufacturer's standards and guidelines is also mandatory in Inconel welding.

Jahan Tehzih Abdal Company is proud to introduce itself as one of the contractors in the implementation of Inconel welding projects for petrochemical units, aviation industries, marine industries.


جوشکاری زیرکونیوم | Zirconium welding
جوشکاری زیرکونیوم یک فرآیند مهم در تولید قطعات و ساختمان‌های زیرکونیومی است.
زیرکونیوم، یک فلز سبک با خواصی مانند مقاومت بالا در برابر خوردگی و حرارت است. برای انجام جوشکاری زیرکونیوم، می توان از روش جوش الکتریکی قوسی (TIG) استفاده کرد.
در زیر شرایط کلیدی برای جوشکاری زیرکونیوم ذکر شده است:
۱. انتخاب روش و الکترود مناسب: جوشکاری زیرکونیوم می‌تواند با استفاده از روش TIG صورت گیرد. TIG یک روش جوشکاری با الکترود غیرمصرفی است که در آن قوس الکتریکی بین الکترود تنگستن و کار قرار می‌گیرد.
انتخاب الکترود تنگستن با پایه بالا، انتخاب مناسبی برای جوشکاری زیرکونیوم است.

۲. تهیه و آماده‌سازی محل جوشکاری: سطح محل جوشکاری باید بسیار تمیز و بدون هر گونه آلودگی، روغن و یا رسوب باشد. همچنین، از تماس زیرکونیوم با هوا و آب باید جلوگیری شود، زیرا اکسیداسیون زیرکونیوم می‌تواند منجر به کاهش کیفیت جوش شود.

۳. جوشکاری: بعد از آماده‌سازی محل جوشکاری، فرآیند جوشکاری با استفاده از روش TIG آغاز می‌شود. در طی این فرآیند، دمای صحیح و پارامترهای خاصی مانند شدت جریان و سرعت جوشکاری باید کنترل شوند.
همچنین باید از استفاده از گاز حفاظتی مناسب (مانند آرگون) برای جلوگیری از تماس فلز با هوا و اکسیداسیون زیرکونیوم استفاده شود.

۴. پس‌جوشکاری: پس از انجام جوشکاری، ممکن است نیاز به اقداماتی مانند سرد کردن کنترل شده قطعه، پاکسازی از جوش ناخالصی ها و بررسی با استفاده از روش های غیرمخرب (مانند آزمون فلزات، دیداری) داشته باشید.
به عنوان یک نکته، به دلیل حساسیت زیرکونیوم در برابر تماس با هوا، نیاز به اجرای جوشکاری در محیطی با حفاظت گازی مناسب (مانند یک محیط حفاظتی با گاز آرگون) است.
همچنین، احتیاط و دانش کافی در مورد خواص و رفتار زیرکونیوم در طول جوشکاری نیاز است.


شرکت جهان تجهیز ابدال مفتخر است خود را بعنوان یکی از پیمانکاران در اجرای پروژه های جوشکاری زیرکونیوم برای واحد های پتروشیمی، صنایع هوایی، صنایع دریایی معرفی نماید.
Zirconium welding is an important process in the production of zirconium parts and buildings. Zirconium is a light metal with properties such as high resistance to corrosion and heat. To perform zirconium welding, electric arc welding (TIG) can be used. Below are the key conditions for zirconium welding: 1. Choosing the right electrode and method: Zirconium welding can be done using the TIG method. TIG is a non-consumable electrode welding method in which an electric arc is placed between a tungsten electrode and the work. Choosing a tungsten electrode with a high base is the right choice for zirconium welding. 2. Preparation of the welding area: The surface of the welding area must be very clean and free of any pollution, oil or sediment. Also, the contact of zirconium with air and water should be avoided, because the oxidation of zirconium can lead to a decrease in the quality of the weld. 3. Welding: After preparing the welding place, the welding process begins using the TIG method. During this process, the correct temperature and certain parameters such as current intensity and welding speed must be controlled. Also, the use of suitable shielding gas (such as argon) should be used to prevent metal contact with air and oxidation of zirconium. 4. Post-welding: After welding, you may need to take steps such as controlled cooling of the part, cleaning of impurities from the weld, and inspection using non-destructive methods (e.g., metallurgical testing, visual). As a note, due to the sensitivity of zirconium to contact with air, it is necessary to perform welding in an environment with suitable gas protection (such as an argon gas protection environment). Also, caution and sufficient knowledge about the properties and behavior of zirconium is required during welding.
Jahan Tehzih Abdal Company is proud to introduce itself as one of the contractors in the implementation of zirconium welding projects for petrochemical units, aviation industries, marine industries.